skip to Main Content
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο σκοπός του Προγράμματος Εθελοντισμού του ΟΠΑ είναι είναι να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ως προς τον εθελοντισμό αφενός ως μία σημαντική μαθησιακή εμπειρία για τους συμμετέχοντες και αφετέρου ως μία υποχρέωση κάθε υπεύθυνου πολίτη.

Η Ομάδα Συντονισμού του Προγράμματος Εθελοντισμού απαρτίζεται από φοιτητές και διοικητικό προσωπικό του ΟΠΑ και τελεί υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη.

Ο στόχος του Προγράμματος AUEB Volunteers είναι να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου μας, δηλαδή φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, να βιώσουν τον εθελοντισμό, ώστε να αναδειχθεί η αξία της συμμετοχής και της έμπρακτης προσφοράς προς την Κοινωνία και το ίδιο το Πανεπιστήμιο, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο περισσότεροι συμπολίτες μας γύρω από σημαντικά κοινωνικά θέματα. Ο απώτερος σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ως προς τον εθελοντισμό αφενός ως μία σημαντική μαθησιακή εμπειρία για τους συμμετέχοντες και αφετέρου ως μία υποχρέωση κάθε υπεύθυνου πολίτη.

Οι δράσεις τις οποίες σχεδιάζει και υλοποιεί η Ομάδα Συντονισμού και στις οποίες συμμετέχουν οι εθελοντές του ΟΠΑ αναπτύσσονται σε δύο βασικούς άξονες: (α) δράσεις προς την Κοινότητα του ΟΠΑ και (β) δράσεις προς την Κοινωνία.

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει δράσεις προς την Κοινότητα του ΟΠΑ, οι οποίες έχουν ως βασικό στόχο την διατήρηση της ποιότητας των κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου με κριτήριο την αισθητική και την λειτουργικότητά τους για τις ανάγκες των μελών της κοινότητάς του. Η Ομάδα Συντονισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΑ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, τις οποίες υποστηρίζουν εθελοντικά φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Αν θα θέλατε να προτείνετε κάποια δράση, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: socialresponsibility@aueb.gr.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει δράσεις προς την Κοινωνία πάνω σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων, όπως υποστήριξη ευπαθών ομάδων, προστασία του περιβάλλοντος, υποστήριξη προσφύγων κ.ά. Η φύση της εθελοντικής εργασίας είναι ποικιλόμορφη: οι εθελοντές μας υποστηρίζουν τόσο επιστημονικά στα αντικείμενα τα οποία κατέχουν όσο και σε καθημερινές ανάγκες των συνεργαζόμενων οργανισμών. Τέλος, η διάρκεια της εθελοντικής δράσης δύναται να είναι είτε για μία φορά ή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν εκπροσωπείτε κάποιον μη κερδοσκοπικό οργανισμό στην Αθήνα και θα θέλατε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του ΟΠΑ, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: socialresponsibility@aueb.gr.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Το αποτύπωμα του Προγράμματός μας μέσα από τις εμπειρίες των εθελοντών μας και τα μετρήσιμα αποτελέσματά μας.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ AUEB VOLUNTEER;
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Η εθελοντική προσφορά αποτελεί μία προσωπική δέσμευση. Αυτή η δέσμευση θα πρέπει να είναι ειλικρινής και να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και την κατανόηση του ρόλου μας στην ομάδα, στη δράση και στο Πρόγραμμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Η ομαδικότητα είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του εθελοντισμού. Είμαστε ανοιχτοί και μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας με άλλους εθελοντές του προγράμματος, συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε δρούμε πάντα για το καλό όλων.

ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ

Σκεφτόμαστε, μοιραζόμαστε, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές εμπειρίες εθελοντισμού με σκοπό να αναδείξουμε τις αξίες και τα ιδεώδη της προσφοράς με δημιουργικό τρόπο στην Πανεπιστημιακή μας Κοινότητα.

ΔΡΩ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ

Επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε κάθε διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη καταγωγή, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Δρούμε με σεβασμό προς τους εθελοντές, συνεργάτες του Προγράμματος, αλλά και προς τους κανόνες του AUEB Volunteers και τις αξίες του ΟΠΑ.

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ

Νοιαζόμαστε για το κοινό καλό και για την προσέγγιση και επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Ενδιαφερόμαστε για την καλυτέρευση της Κοινωνίας μας και του Πανεπιστημίου μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την συμμετοχή σου στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού, είτε ως εθελοντής είτε ως συνεργάτης οργανισμός, είναι σημαντικό να διαβάσεις προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες:

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

«Μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε τόσο λίγα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσο πολλά»

– Helen Keller –

ONLINE ΠΑΡΟΥΣΙΑ

© Copyright 1996 – 2020 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Designed & Developed by Stathis Katopodis

ONLINE ΠΑΡΟΥΣΙΑ

© Copyright 1996 – 2020 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Designed & Developed by Stathis Katopodis